Markentreprenad

Vi erbjuder följande tjänster inom Markentrepenad:

 • Stensättning & plattläggning
 • Kullerstensarbeten
 • Färdiga gräsmattor & grässådd
 • Renovering av innergårdar från asfalt till grönska
 • Dränering & isolering av källargrunder
 • Stödmurar
 • Cykelgarage
 • Sedumtak
 • Soldäck, altaner & terrasser
 • Byggnation av lekplatser
 • Plank, staket & räcken
 • Farthinder
 • Vägmarkeringsskyltning
 • Badbryggor & spännger

Utemiljö & Trädgård

Vi erbjuder följande tjänster inom Utemiljö & Trädgård:

 • Gräsklippning
 • Ogräsbekämpning
 • Beskärning av träd & buskar
 • Kantskärning 
 • Trädfällning
 • Stubbfräsning
 • Plantering av träd, buskar & säsongsblommor
 • Gräsrenovering, vertikalskärning & nyanläggning
 • Lekplatser, underhåll, renovering samt besiktning
 • Vår & höststädning

Fastighetsservice

Vi erbjuder följande tjänster inom Fastighetsservice:

 • Vaktmästeritjänster
 • Personaluthyrning
 • Lägenhetsreparationer
 • Byggservice
 • Snö & halkbekämpning
 • Fasadtvätt & högtryckstvättning
 • Garagestädning & sopning
 • Dränering & VA-arbeten
 • Förrådstömning
 • Trädgårdsskötsel
 • Projektering av grönytor
 • Ombyggnad av grönområden
 • Staket och plankuppsättning, reparationer
 • Sedumtak
 • Flaggstångsuppsättning & renovering